„Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-23”,
utworzonego przez Polsko-Amerykańską fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji”.

Wszystkie materiały udostępniamy na licencji CC BY-NC 4.0